Cenu politika

Cenu politika

Elastīga cenu politika – atbilstošs variants katram!

Mēneša maksa par bērna uzturēšanos bērnudārzā “Maza Rasiņa”
izglītojamam no 1,5. līdz 5. gadu vecumam -- 375,93 EUR mēnesī,
no 5. līdz 7. gadu vecumam – 354,76 EUR mēnesī
Tā ir konstanta un paliek nemainīga neatkarīgi no apmeklēto dienu skaita. Mēneša maksa tiek samazināta,
ņemot vērā pašvaldības līdzfinansējumu, kurā bērns un viens no vecākiem ir deklarēts.
Rīgas domes līdzfinansējums:
izglītojamam no 1,5. līdz 5. gadu vecumam – 307,85 euro mēnesī.
izglītojamam no 5. līdz 7.gadu vecumā – 229.27 euro mēnesī.
Mārupes novada līdzfinansējums:
izglītojamam no 1,5. līdz 5. gadu vecumam 325,00 EUR mēnesī,
izglītojamam no 5. līdz 7. gadu vecumam 295 EUR mēneī
Jūrmalas pilsētas dome līdzfinansējums:
izglītojamam no 1,5. līdz 7. gadu vecumam 319,00 eiro mēnesī ,
Ķekavas novada pašvaldība:
izglītojamam no 1,5. līdz 7. gadu vecumam 277,90 eiro mēnesī ,
Vienreizēja iestāšanās maksa sastāda 100,00 EUR. Visi nepieciešamie materiāli ir iekļauti cenā, par tiem
nav jāmaksā papildus.