Cenu politika

Cenu politika

Elastīga cenu politika – atbilstošs variants katram!

Mēneša maksa par bērna uzturēšanos bērnudārzā “Maza Rasiņa”
izglītojamam no 1,5. līdz 5. gadu vecumam -- 375,93 EUR mēnesī,
no 5. līdz 7. gadu vecumam – 354,76 EUR mēnesī
Tā ir konstanta un paliek nemainīga neatkarīgi no apmeklēto dienu skaita. Mēneša maksa tiek samazināta,
ņemot vērā pašvaldības līdzfinansējumu, kurā bērns un viens no vecākiem ir deklarēts.
Rīgas domes līdzfinansējums:
izglītojamam no 1,5. līdz 5. gadu vecumam – 328,54 euro mēnesī.
izglītojamam no 5. līdz 7.gadu vecumā – 242.48 euro mēnesī.
Mārupes novada līdzfinansējums:
izglītojamam no 1,5. līdz 5. gadu vecumam 348,00 EUR mēnesī,
izglītojamam no 5. līdz 7. gadu vecumam 320 EUR mēneī
Jūrmalas pilsētas dome līdzfinansējums:
izglītojamam no 1,5. līdz 5. gadu vecumam 345,29 eiro mēnesī,
izglītojamam no 5. līdz 7. gadu vecumam 248,54 eiro mēnesī.
Ķekavas novada pašvaldība:
izglītojamam no 1,5. līdz 7. gadu vecumam 300,00 eiro mēnesī ,
izglītojamam no 5. līdz 7. gadu vecumam 220,00 eiro mēnesī

Vienreizēja iestāšanās maksa sastāda 150,00 eiro.
Visi nepieciešamie materiāli ir iekļauti cenā, par tiem nav jāmaksā papildus.

Maksa par bērna ēdināšanu (brokastis, pusdienas, launags) ir 5,00 eiro dienā.

Atlaide ēdināšanas maksai Rīgā deklarētiem bērniem ir 2,00 eiro dienā,
savukārt, bērniem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm atlaide sastāda 4,00 eiro
dienā.
Atlaide ēdināšanas maksai Jūrmala deklarētiem bērniem ir 2,07 eiro dienā