Pasākumu plāns Apriļa mēnesim

01.04.2024

Pasākumu plāns Apriļa mēnesim

                                 Mēneša tēma:    Kustību prieks.   
02.04.   Lieldienu rotaļas.
03.04.   Es kustos.
04.04.   Kustību prieks.
05.04.   Pēc darba var atpūsties.
               Prieks: Sveicam pavasari  5.gr. 10:00
                                                        1.gr.   9:30
08.04.  Es domāju.
09.04.  Es jūtu. 
10.04.  Es elpoju.
              Prieks: Sveicam pavasari  3.+4.gr. 10:45
11.04.  Ieelpo gaisu un sajūti pavasari!
12.04.  Putnu diena
15.04.  Ziedošo koku diena 
16.04.  Vītolu diena
17.04.  Bērzu diena
18.04.  Pavasara prīmulas
19.04.  Prieks:  
22.04.   Es ēdu.
23.04.   Vesels un puse.
24.04.   Vesels kā rutks!
25.04.   Mans ķermenis. Es zinu un protu.
26.04.   Prieks: Putnu mājas diena.
29.04.   Dabas rezervātu un nacionālo parku dienas
30.04.   Ceriņu diena.
image