Pasākumu plāns Februāra mēnesim

01.02.2024

Pasākumu plāns Februāra mēnesim

Mēneša tēma:  ROSĪBA ZIEMĀ. 

01.02. – 02.02.2023.    Sveču diena.
01.02.  Svieču diena tradīcijas
02.02.   Sveču diena.
05.02. – 09.02.2024.  PIKAS UN PEĻĶES.
05.02.  Meteņi ir klāt !
06.02.  Pikas un peļķes.    
07.02.  Ūdens pārvērtības.
08.02.  Ziemas prieki.
09.02.  M.Stārastei grāmatas izstāde

12.02. – 16.02.2023. DRAUGU DIENA
12.02.   Pasaku māmuļas Margaritai Stārastei   dienas.
13.02.   Draugu darbi
14.02.    Draugu diena
15.02.   Draudzīgās krāsas
16.02.   Ziemas jautrā diena.   (10.30. Sporta svētki).
              Priks.
              Bērnu pasaku izrāde.
           
19.02.-23.02.2023. PIE BAROTAVAS.
19.02   Pie barotavas.
20.03.  Putni ziemā.  
21.02.  Dzīvnieki ziemā
22.02.  Labu apetīti!
23.02.  Priks.

26.02.-01.04.2023. TEĀTRIS UN MŪZIKA.
 26.02.  Teātris un mūzika.
27.02.   Spēlēsim teātri!
28.02.   Mūzikas instrumenti.
29.02.   Pavasara drošības diena.
01.03.   Priks.
                Uz redzēšanos, ziema.

image