Ценовая политика

Ценовая политика

Mēneša maksa par bērna uzturēšanos bērnudārzā “Maza Rasiņa”
izglītojamam no 1,5. līdz 6. gadu vecumam – 503,58 euro mēnesī,

Rīgas domes līdzfinansējums:
izglītojamam no 1,5. līdz 5. gadu vecumam – 403,58 euro mēnesī.
izglītojamam no 5. līdz 7.gadu vecumā – 288,11 euro mēnesī +
saņemtā valsts atbalsta jeb valsts budžeta mērķdotācijas apmera
Mārupes novada līdzfinansējums:
izglītojamam no 1,5. līdz 5. gadu vecumam 401,93 euro mēnesī,
izglītojamam no 5. līdz 7. gadu vecumam 284,45 euro mēneī +
saņemtā valsts atbalsta jeb valsts budžeta mērķdotācijas apmera

Jūrmalas pilsētas dome līdzfinansējums:
izglītojamam no 1,5. līdz 5. gadu vecumam 416,52 eiro mēnesī,
izglītojamam no 5. līdz 7. gadu vecumam 287,06 eiro mēnesī +
saņemtā valsts atbalsta jeb valsts budžeta mērķdotācijas apmera

Ķekavas novada pašvaldība:
izglītojamam no 1,5. līdz 7. gadu vecumam 359,36 eiro mēnesī ,
izglītojamam no 5. līdz 7. gadu vecumam 247,64 eiro mēnesī +
saņemtā valsts atbalsta jeb valsts budžeta mērķdotācijas apmera


Vienreizēja iestāšanās maksa sastāda 200,00 eiro.

Atlaide ēdināšanas maksai Rīgā deklarētiem bērniem ir 2,15 eiro dienā,
savukārt, bērniem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm atlaide sastāda 4,30 eiro
dienā.
Atlaide ēdināšanas maksai Jūrmala deklarētiem bērniem ir 2,17 eiro dienā
Atlaide ēdināšanas maksai Ķekava deklarētiem bērniem no 5. gadu ir 2,00 eiro dienā

Sabalansēts uzturs
Atlaide ēdināšanas maksai Rīgā deklarētiem bērniem ir 2,15 eiro dienā,
savukārt, bērniem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm atlaide sastāda 4,30 eiro
dienā.
Atlaide ēdināšanas maksai Jūrmala deklarētiem bērniem ir 2,17 eiro dienā
Atlaide ēdināšanas maksai Ķekava deklarētiem bērniem no 5. gadu ir 2,00 eiro dienā